prof. dr. Igor Lukšič

Igor Lukšič (rojen l. 1961) je doktor političnih znanosti in redni profesor za področje politologije na Univerzi v Ljubljani, na Fakulteti za družbene vede. Bil je predstojnik oddelka za politične vede (1997-1999), prodekan (1999-2001) in dekan (2001-2003) Fakultete za družbene vede. Od leta 1995 do 2008 je bil glavni urednik revije Teorija in praksa. Ukvarja se s preučevanjem politične teorije, zgodovine političnih idej, političnih sistemov in analizo posameznih politik. Je avtor in soavtor osmih monografij in več znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov v slovenskem, nemškem, angleškem, češkem, hrvaškem in poljskem jeziku. Je poročen in oče štirih, zdaj že odraslih otrok.

Izobraževalna in poklicna pot

Dr. Igor Lukšič je osnovno šolo končal v Dolenjskih Toplicah z odličnim uspehom, z odliko je opravil tudi maturo na gimnaziji v Novem mestu. Na Univerzi v Ljubljani (na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo) je študiral politične vede. Leta 1984 je za svoje študijsko delovanje prejel zlato plaketo Univerze za dejavnost v študentski organizaciji, študijski uspeh in raziskovalno delo. V času študija je bil dve leti urednik univerzitetnega študentskega glasila Tribuna in fakultativnega glasila Razmerja. Diplomiral je leta 1986 in leta 1987 prejel Speransovo nagrado za diplomsko delo. Študij je nadaljeval na isti fakulteti. Magistrsko delo je obranil leta 1990, doktorsko tezo pa leta 1993 pod mentorstvom prof. dr. Adolfa Bibiča. Leta 1995 je prejel nagrado Fakultete za družbene vede za najboljši doktorat.

Od leta 1986 je zaposlen na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo (danes Fakulteti za družbene vede).

V letih 2008 do 2012 je bil minister za šolstvo in šport v Vladi Republike Slovenije, sedem mesecev pa je ministroval tudi resorju znanosti in visokega šolstva.

Akademski statusi na FSPN/FDV

1986-1994: asistent

1994-1998: docent

1998-2003: izredni profesor

2003-: redni profesor

 

Akademske in upravljavske vloge

1995-2008: glavni urednik Teorije in prakse, revije za družboslovna vprašanja

2008-: član uredništva Teorije in prakse, revije za družboslovna vprašanja

1997-1999: predstojnik oddelka za politologijo

1999-2001: prodekan za študijsko dejavnost FDV

2001-2003: dekan FDV

2003-2004: predstojnik katedre za teoretsko politologijo

2016-: predstojnik katedre za teoretsko politologijo

2017: predsednik upravnega odbora FDV

2018-: član upravnega odbora Univerze na Primorskem

Znanstveno in raziskovalno delo

1986-1996: vključen v raziskovanje na področju politologije v raziskovalno skupino prof. dr. Afolfa Bibiča

1986-1988: nosilec projekta skupaj z A. Lukšičem – Artikuliranje in organiziranje interesov mladih na primeru študentskega bojkota stanarin leta 1984-85

1993-1994: nosilec raziskovalnega projekta Urejanje konfliktov na način socialnega partnerstva na Češkem, Slovaškem in v Sloveniji

1995-1996: nosilec raziskovalnega projekta Politična kultura in družbene spremembe

1997-2000: nosilec znanstvenega projekta z naslovom Politična znanost, interesi, demokracija, ki ga financira Ministrstvo za znanost in tehnologijo

1995: imenovan za vodjo Ciljno-raziskovalnega programa Civilna družba, država, politika na ministrstvu za znanost in tehnologijo RS

2000-2006: vključen v programsko skupino Centra za politološke raziskave na IDV FDV

2020-: vključen v raziskovalno skupino na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

Vključenost v mednarodne projekte

1994 in 1995: nosilec projekta za Slovenijo v mednarodni raziskavi Deciding about waste facilities siting. Lessons from cases of success in five (plus two) European countries, ki jo je financirala Evropska komisija.

1996-97: nosilec projekta za Slovenijo v mednarodni raziskavi Transplantation of Organs from Living Donors. Ethical and Legal Dimensions, ki jo je prav tako financirala Evropska komisija.

1994 in 1995: nosilec projekta za Slovenijo v mednarodni raziskavi Reševanje konfliktov na način socialnega partnerstva, ki smo jo opravili skupaj s centrom za konfliktne raziskave na Dunaju.

1998: nosilec dela projekta za Slovenijo v organizaciji London School of Economics and Political Science o elitah in vlogi drugih največjih mest v srednji in vzhodni Evropi

1990-2001: član projektne skupine “Die Politischen Systeme Osteuropas”, ki ga je vodila univerza v Dortmundu

2001 – 2007: član projektne skupine “Das Parteienrecht im europäische Vergleich”, ki ga vodi univerza v Hagnu

Delovanje na tujih univerzah

1988: Mednarodna univerza v Dubrovniku

1989 in 1994: Univerza Konstanz

1994: Univerza v Heidelbergu

1995: Univerza v Innsbrucku

1996: Strethclyde Univerity, Glasgow

1997: Univerza na Dunaju

1997: Univerza Seoul

1998: London School of Economics and Political Sciences

2000: John F. Kennedy School of Government, Cambridge

2001, 2017, 2018, 2019: Fakultet političkih znanosti Zagreb

2002: Georg Washington University, Washington DC

2003: West Michigan University

2004 in 2005: University of California

2017, 2018 in 2019: Univerza v Sichuanu, Chengdu, Kitajska poletna šola

2019: Univerza v Lizboni